PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dodatkowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dodatkowy" po polsku

dodatkowy

przymiotnik
 1. extra ***
  • dodatkowy (w większej ilości, np. pieniądze, czas)
   He was able to make some extra money. (On był w stanie zarobić trochę dodatkowych pieniędzy.)
   Can I have some extra time to finish my essay? (Czy mogę mieć trochę dodatkowego czasu, żeby skończyć mój esej?)
   I earned some extra money this month. (Zarobiłem trochę dodatkowych pieniędzy w tym miesiącu.)
   I got one extra ticket, do you want it? (Dostałem jeden dodatkowy bilet, chcesz go?)
   You can have a room with an ocean view for an extra fee. (Możesz mieć pokój z widokiem na ocean za dodatkową opłatą.)
   link synonim: additional
 2. further ****
  • dalszy, dodatkowy
   They didn't give us any further information. (Oni nie udzielili nam żadnych dalszych informacji.)
   Please contact me if you have any further questions. (Proszę skontaktuj się ze mną, jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania.)
   Further discussion is pointless. (Dalsza dyskusja jest bezcelowa.)
   We need to avoid further damage to the forests. (Musimy uniknąć dalszego niszczenia lasów.)
   I will send you further instructions. (Prześlę ci dodatkowe instrukcje.)
   link synonim: forward
 3. additional ***  
  He didn't receive any additional instructions. (On nie dostał żadnych dodatkowych instrukcji.)
  There is an extra charge for additional passengers. (Obowiązuje dopłata za dodatkowych pasażerów.)
  They asked her an additional question. (Oni zadali jej dodatkowe pytanie.)
  link synonim: extra
 4. excess *
  • dodatkowy, przekraczający dozwoloną normę, nadmierny
   Do you have any excess baggage? (Czy masz jakiś dodatkowy bagaż?)
   We do a lot of things with my excess energy. (Robimy wiele rzeczy z moim nadmiarem energii.)
   W tym znaczeniu "excess" występuje z rzeczownikiem.
 5. added **  
  We ordered a pizza with added cheese. (Zamówiliśmy pizzę z dodatkowym serem.)
 6. spare **
  • dodatkowy, wolny
   I've got a lot of spare time. (Mam dużo wolnego czasu.)
   I usually read books in my spare time. (Zazwyczaj czytam książki w moim wolnym czasie.)
 7. supplemental
 8. in hand *
  • dodatkowy (np. mecz, w którym można jeszcze zdobyć dodatkowe punkty)  BrE
 9. supplementary , supp. (skrót)
 10. extracurricular
  • dodatkowy (np. czynności, aktywności)
 11. second ***** , także: sec potocznie ** , 2nd (skrót) **
  • kolejny, dodatkowy
   This is the second time he does that. (On robi to już kolejny raz.)
   The second portion is unnecessary. (Dodatkowa porcja jest niepotrzebna.)
 12. add-on  
 13. accessory *
 14. subsidiary *
 15. supernumerary
 16. covermount
  • dodatkowy (np. CD, DVD dodawane do gazety)
 17. non-core
  • dodatkowy (niegłówny)
 18. bolt-on
 19. backup *
  • zapasowy, dodatkowy
   Do you have a back-up copy? (Masz kopię zapasową?)
 20. accessorial
 21. bonus **
 22. adscititious
 23. intercalary
 24. appendant
 25. gash
określnik
 1. another *****
  • kolejny, jeszcze jeden, dodatkowy
   Can I have another cup of tea? (Czy mogę dostać jeszcze jedną filiżankę herbaty?)
   We've got another ten minutes. (Mamy jeszcze dziesięć minut.)
   Can you wait another day or two? (Czy możesz zaczekać jeszcze dzień lub dwa?)
zaimek
 1. another *****
  • kolejny, jeszcze jeden, dodatkowy
   I love its taste! Give me another! (Kocham tego smak! Daj mi jeszcze jedno!)

Powiązane zwroty — "dodatkowy"

inne
przysłówek
dodatkowo = additionally +2 znaczenia
spójnik
czasownik
dodawać = add +3 znaczenia
dodać = doctor +2 znaczenia
phrasal verb
rzeczownik
odsetki (dodatkowy koszt zaciągnięcia pożyczki) = interest
dodatek = benefit +21 znaczeń
bis (dodatkowy utwór grany na koniec koncertu) = encore
nadgodziny (dodatkowy czas spędzany w pracy) = overtime
mijanka (dodatkowy tor odchodzący od głównego toru) = loop , loop line
inne