"uzupełniający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uzupełniający" po polsku

uzupełniający

przymiotnik
 1. complementary * , także: complemental
  • komplementarny, uzupełniający, dopełniający
   completing, adding something a person or a thing does not already have, serving as a complement
 2. supplemental
  • dodatkowy (o roszczeniach), uzupełniający (o informacji, danych)
 3. supplementary , supp. (skrót)
 4. subsidiary *
 5. adminicular
 6. accessorial
 7. adscititious
czasownik
 1. man *****
 2. complete ****
  • wypełniać, uzupełniać [przechodni]
   Have you completed your application form yet? (Czy wypełniłeśjuż swój formularz aplikacyjny?)
   Complete these sentences with suitable verbs. (Uzupełnij te zdania pasującymi czasownikami.)
   Complete the form and give it to my secretary. (Wypełnij formularz i daj go mojej sekretarce.)
   Can you help complete this form? (Pomożesz mi wypełnić ten formularz?)
 3. supply ****   [przechodni]
  I supplied your fridge with healthy food. (Uzupełniłem twoją lodówkę w zdrowe jedzenie.)
  I hope you remembered to supply our stocks. (Mam nadzieję, że pamiętałeś, aby uzupełnić nasze zapasy.)
 4. supplement ** , supp. (skrót)
 5. complement , *   [przechodni]
  His specialist knowledge complements my general understanding. (Jego specjalistyczna wiedza uzupełnia moje ogólne rozumienie.)
 6. populate *
 7. replenish
phrasal verb
 1. fill in something * , fill something in , fill something ****
 2. freshen something , freshen something up
 3. top something up