PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"uzupełniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uzupełniać" po polsku

uzupełniać

czasownik
 1. man *****
  • obsadzać, uzupełniać (załogę) [nieprzechodni]
   We need to man a ship. (Musimy uzupełnić załogę.)
   They manned the barricade and waited. (Oni obsadzili barykadę i czekali.)
 2. complete ****
  • wypełniać, uzupełniać [przechodni]
   Have you completed your application form yet? (Czy wypełniłeśjuż swój formularz aplikacyjny?)
   Complete these sentences with suitable verbs. (Uzupełnij te zdania pasującymi czasownikami.)
   Complete the form and give it to my secretary. (Wypełnij formularz i daj go mojej sekretarce.)
   Can you help complete this form? (Pomożesz mi wypełnić ten formularz?)
 3. supply ****   [przechodni]
  I supplied your fridge with healthy food. (Uzupełniłem twoją lodówkę w zdrowe jedzenie.)
  I hope you remembered to supply our stocks. (Mam nadzieję, że pamiętałeś, aby uzupełnić nasze zapasy.)
 4. supplement ** , supp. (skrót)
  • uzupełniać (np. dietę), dodawać dodatek (do czegoś), suplementować [przechodni]
   They supplement the basic regulation and are of general application. (Uzupełniają one podstawowe rozporządzenie i mają zasięg ogólny.)
 5. complement , *   [przechodni]
  His specialist knowledge complements my general understanding. (Jego specjalistyczna wiedza uzupełnia moje ogólne rozumienie.)
 6. populate *
 7. replenish
  • uzupełniać (zapasy), zaopatrzyć oficjalnie
   It's important to replenish stock regularly. (To ważne, by uzupełniać zapasy regularnie.)
phrasal verb
 1. fill in something * , fill something in , fill something ****
 2. freshen something , freshen something up
 3. top something up