PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"uzupełniać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uzupełniać coś" po polsku

czasownik
 1. man *****
 2. complete ****
  • wypełniać, uzupełniać [przechodni]
   Have you completed your application form yet? (Czy wypełniłeśjuż swój formularz aplikacyjny?)
   Complete these sentences with suitable verbs. (Uzupełnij te zdania pasującymi czasownikami.)
   Complete the form and give it to my secretary. (Wypełnij formularz i daj go mojej sekretarce.)
   Can you help complete this form? (Pomożesz mi wypełnić ten formularz?)
 3. supply ****   [przechodni]
  I supplied your fridge with healthy food. (Uzupełniłem twoją lodówkę w zdrowe jedzenie.)
  I hope you remembered to supply our stocks. (Mam nadzieję, że pamiętałeś, aby uzupełnić nasze zapasy.)
 4. supplement ** , supp. (skrót)
 5. complement , *   [przechodni]
  His specialist knowledge complements my general understanding. (Jego specjalistyczna wiedza uzupełnia moje ogólne rozumienie.)
 6. populate *
 7. replenish

uzupełniać coś

phrasal verb
 1. fill in something * , fill something in , fill something ****
 2. freshen something , freshen something up
  • uzupełniać coś (napój)
 3. top something up  

Powiązane zwroty — "uzupełniać coś"

przymiotnik
pełny = full , full up BrE +13 znaczeń
zupełny = total +4 znaczenia
przysłówek
zupełnie = at all +18 znaczeń
idiom
inne
rzeczownik
uzupełnienie = supplement , supp. (skrót) +6 znaczeń