BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uzupełnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uzupełnienie" po polsku

uzupełnienie

rzeczownik
 1. supplement ** , supp. (skrót)
  • suplement, odżywka, uzupełnienie (np. diety) [policzalny]
   Our potent supplement is made up of 25% real badger milk. (Nasza potężna odżywka składa się z 25% borsuczego mleka.)
 2. complement , *
 3. addition **   [niepoliczalny]
  This manager would be a great addition to our team. (Ten menedżer byłby świetnym uzupełnieniem naszego zespołu.)
  This course is an addition to her previous education. (Ten kurs jest uzupełnieniem jej wykształcenia.)
 4. adjunct
  • dodatek, uzupełnienie
   I am attaching an adjunct to my motion. (Załączam uzupełnienie do mojego wniosku.)
 5. supplementation
 6. afterthought
  • dodatek (do wypowiedzi), uzupełnienie (czegoś powiedzianego lub zrobionego wcześniej)
 7. addendum
 8. replenishment
 9. eking
czasownik
 1. man *****
 2. complete ****
  • wypełniać, uzupełniać [przechodni]
   Have you completed your application form yet? (Czy wypełniłeśjuż swój formularz aplikacyjny?)
   Complete these sentences with suitable verbs. (Uzupełnij te zdania pasującymi czasownikami.)
   Complete the form and give it to my secretary. (Wypełnij formularz i daj go mojej sekretarce.)
   Can you help complete this form? (Pomożesz mi wypełnić ten formularz?)
 3. supply ****   [przechodni]
  I supplied your fridge with healthy food. (Uzupełniłem twoją lodówkę w zdrowe jedzenie.)
  I hope you remembered to supply our stocks. (Mam nadzieję, że pamiętałeś, aby uzupełnić nasze zapasy.)
 4. supplement ** , supp. (skrót)
 5. complement , *   [przechodni]
  His specialist knowledge complements my general understanding. (Jego specjalistyczna wiedza uzupełnia moje ogólne rozumienie.)
 6. populate *
 7. replenish
phrasal verb
 1. fill in something * , fill something in , fill something ****
 2. freshen something , freshen something up
 3. top something up  

powered by  eTutor logo