"supply" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "supply" po angielsku

supply ****

AOE 6 Supply Fast Combat Supply-and-demand.svg‎
czasownik
 1. dostarczać, zaopatrywać [przechodni]
  You said you can supply what we came here for. (Powiedziałeś, że możesz dostarczyć to, po co tu przyszliśmy.)
  If you want any information, we'll supply it. (Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek informacji, my ją dostarczymy.)
  Can you supply me with details of this contract? (Czy możesz dostarczyć mi szczegóły na temat tego kontraktu?)
 2. uzupełniać [przechodni]
  I supplied your fridge with healthy food. (Uzupełniłem twoją lodówkę w zdrowe jedzenie.)
  I hope you remembered to supply our stocks. (Mam nadzieję, że pamiętałeś, aby uzupełnić nasze zapasy.)
 3. zastępować [przechodni]
  These pills supply for the expensive ones. (Te tabletki zastępują te drogie.)
  I supplied sugar with honey. (Zastąpiłem cukier miodem.)
 4. zaspokajać (np. popyt) [przechodni]
  We tried to supply our children's needs, but we failed. (Próbowaliśmy zaspokoić potrzeby naszych dzieci, ale odnieśliśmy porażkę.)
  We supplied our hunger and continued working. (Zaspokoiliśmy głód i dalej pracowaliśmy.)
rzeczownik
 1. zapas, zaopatrzenie [policzalny]
  Our fuel supplies will last for only two or three days. (Nasze zapasy paliwa wystarczą jedynie na dwa, trzy dni.)
  We had a fair supply of food, but no fresh water. (Mieliśmy dostateczne zapasy jedzenia, ale ani trochę świeżej wody.)
  He seemed to have an infinite supply of energy. (On wydawał się mieć nieskończone zapasy energii.)
  zobacz także: viand
 2. podaż [niepoliczalny]
  When supply equals demand everyone is happy. (Kiedy podaż równa się popytowi, wszyscy są szczęśliwi.)
  How do you calculate supply? (Jak obliczasz podaż?)
 3. dowóz, dostawa [tylko liczba mnoga]
  The supply will be here any moment. (Dostawa będzie tu w każdej chwili.)
  We paid a lot of money for this precious supply. (Zapłaciliśmy dużo pieniędzy za tę drogocenną dostawę.)
przymiotnik
 1. zasilający
  The supply panel is in the basement. (Panel zasilający jest w piwnicy.)

Powiązane zwroty — "supply"

rzeczownik
inne
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo