ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

supply = dostarczać, zaopatrywać

AOE 6 Supply Fast Combat

Źródło: http://www.fas.org/programs/ssp/man/uswpns/navy/auxiliary/aoe6.html

dostarczać, zaopatrywać

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

You said you can supply what we came here for. = Powiedziałeś, że możesz dostarczyć to, po co tu przyszliśmy.