"zaopatrywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaopatrywać" po polsku

zaopatrywać

AOE 6 Supply Fast Combat
czasownik
 1. provide *****
  • dostarczać, zaopatrywać, zapewniać [przechodni]
   to give
   Our materials are provided to us by a local manufacturer. (Nasze materiały są nam dostarczane przez miejscowego producenta.)
   The school provides free books for all pupils. (Szkoła zapewnia darmowe książki dla wszystkich uczniów.)
   Tea and coffee will be provided. (Zapewniamy herbatę i kawę.)
   We provide food and a bed to sleep in. (Zapewniamy jedzenie i łóżko do spania.)
   zobacz także: render
 2. supply ****
  • dostarczać, zaopatrywać [przechodni]
   You said you can supply what we came here for. (Powiedziałeś, że możesz dostarczyć to, po co tu przyszliśmy.)
   If you want any information, we'll supply it. (Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek informacji, my ją dostarczymy.)
   Can you supply me with details of this contract? (Czy możesz dostarczyć mi szczegóły na temat tego kontraktu?)
 3. issue *****
  • wydawać, zaopatrywać (np. w dokumenty) [przechodni]
   The office will be issuing the permits on Tuesday mornings. (Biuro będzie wydawało pozwolenia we wtorkowe poranki.)
   The authorities will soon issue a new registration form. (Władze wkrótce wydadzą nowy formularz rejestracyjny.)
   The school newsletter is issued monthly. (Szkolna gazetka jest wydawana raz w miesiącu.)
 4. resource , ****
  • zaopatrywać, przydzielać środki
   Our investment must be adequately resourced. (Nasza inwestycja musi być odpowiednio zaopatrzona w zasoby.)
   We have to resource ourselves in the necessary equipment. (Musimy się zaopatrzyć w niezbędny sprzęt.)
 5. stock ****
  • zaopatrywać (kogoś, coś) [przechodni]
   I stock numbers 15 and 16. (Zaopatruję numery 15 i 16.)
   This company stocks my shop. (Ta firma zaopatruje mój sklep.)
 6. provision ***   oficjalnie
  Most of them had been there for weeks and were already well provisioned. (Większość z nich była tam już od kilku tygodni i dobrze zaopatrzona.)
  We provision schools in snacks. (Zaopatrujemy szkoły przekąskami.)
 7. equip **
  • wyposażać, zaopatrywać, wyekwipować [przechodni]
   I never invite anyone over, so I never fully equipped my kitchen. (Nigdy nikogo nie zapraszam, więc nigdy całkowicie nie wyposażyłem mojej kuchni.)
 8. accommodate **
  • zaopatrywać, zaspokajać [przechodni]
   The travel agency accommodated me with an earlier flight. (Biuro podróży zaopatrzyło mnie we wcześniejszy lot.)
 9. furnish *
 10. cater *  
 11. purvey oficjalnie
 12. assort
  • zaopatrywać (w produkty)
 13. plenish ScoE   dialekt
phrasal verb
 1. give out *
 2. lay something on
 3. fit out , fit up
czasownik
 1. barb ,
 2. replenish
 3. furnish out
phrasal verb
 1. tool up
czasownik
 1. stock up , stock up on something
 2. draw supplies  

"zaopatrywać" — Słownik kolokacji angielskich

fit out kolokacja
 1. fit czasownik + out particle = wyposażać, ekwipować, zaopatrywać
  Bardzo silna kolokacja

  I'll fit you out so you'll be a great success.

  Podobne kolokacje:
fit up kolokacja
 1. fit czasownik + up particle = wyposażać, ekwipować, zaopatrywać
  Silna kolokacja

  "You would like me to fit up your entire house?"

  Podobne kolokacje: