"zaspokajać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaspokajać" po polsku

zaspokajać

czasownik
 1. satisfy **
  • zaspokajać (potrzeby, pragnienia) [przechodni]
   He knows how to satisfy my every need. (On wie jak zaspokoić moją każdą potrzebę.)
   She asked me a lot of questions to satisfy her curiosity. (Ona zadała mi mnóstwo pytań, aby zaspokoić swoją ciekawość.)
   link synonim: feed
 2. supply ****
  • zaspokajać (np. popyt) [przechodni]
   We tried to supply our children's needs, but we failed. (Próbowaliśmy zaspokoić potrzeby naszych dzieci, ale odnieśliśmy porażkę.)
   We supplied our hunger and continued working. (Zaspokoiliśmy głód i dalej pracowaliśmy.)
 3. fulfil BrE * , fulfill AmE *
 4. indulge *
 5. accommodate **
  • zaopatrywać, zaspokajać [przechodni]
   The travel agency accommodated me with an earlier flight. (Biuro podróży zaopatrzyło mnie we wcześniejszy lot.)
 6. cater to somebody * , cater for somebody BrE
  • zaspokajać, spełniać (np. czyjeś żądania, potrzeby)  AmE
   provide somebody with something that is needed or required
 7. meet *****
  • zaspokajać (np. potrzebę)
   My former lover did not meet my needs. (Mój były kochanek nie zaspokajał moich potrzeb.)
   He is meeting my every need. (On zaspokaja moją każdą potrzebę.)
 8. gratify
 9. assuage , także: asswage
 10. sate
 11. feed ****
  • zaspokajać (nałóg) potocznie [przechodni]
   She was ready to steal in order to feed her habit. (Ona była gotowa kraść by zaspokoić swój nałóg.)
   link synonim: satisfy
 12. satiate
 13. slake
 1. cater to something AmE * , cater for something BrE
  • zaspokajać, spełniać (np. czyjeś żądania, potrzeby)
   provide somebody with something that is needed or required
czasownik
 1. appease  
 2. englut