BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"zaspokajać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaspokajać" po polsku

zaspokajać

czasownik
 1. satisfy **
  • zaspokajać (potrzeby, pragnienia) [TRANSITIVE]
   He knows how to satisfy my every need. (On wie jak zaspokoić moją każdą potrzebę.)
   She asked me a lot of questions to satisfy her curiosity. (Ona zadała mi mnóstwo pytań, aby zaspokoić swoją ciekawość.)
   link synonim: feed
 2. supply ****
  • zaspokajać (np. popyt) [TRANSITIVE]
   We tried to supply our children's needs, but we failed. (Próbowaliśmy zaspokoić potrzeby naszych dzieci, ale odnieśliśmy porażkę.)
   We supplied our hunger and continued working. (Zaspokoiliśmy głód i dalej pracowaliśmy.)
 3. fulfil British English * , fulfill American English *
 4. indulge *
 5. accommodate **
  • zaopatrywać, zaspokajać [TRANSITIVE]
   The travel agency accommodated me with an earlier flight. (Biuro podróży zaopatrzyło mnie we wcześniejszy lot.)
 6. meet *****
  • zaspokajać (np. potrzebę)
   My former lover did not meet my needs. (Mój były kochanek nie zaspokajał moich potrzeb.)
   He is meeting my every need. (On zaspokaja moją każdą potrzebę.)
 7. gratify
 8. assuage , także: asswage
 9. sate
 10. feed ****
  • zaspokajać (nałóg) informal [TRANSITIVE]
   She was ready to steal in order to feed her habit. (Ona była gotowa kraść by zaspokoić swój nałóg.)
   link synonim: satisfy
 11. satiate
 12. slake
 1. cater to something *
  • zaspokajać, spełniać (np. czyjeś żądania, potrzeby)
   provide somebody with something that is needed or required
czasownik
 1. appease  
 2. englut

powered by  eTutor logo