PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"zaspokojenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaspokojenie" po polsku

zaspokojenie

rzeczownik
 1. satisfaction **
  • zaspokojenie (pragnień, potrzeb) formal [UNCOUNTABLE]
   Another policy is needed, based on the satisfaction of social needs. (Potrzebna jest inna polityka, oparta na zaspokojeniu potrzeb społecznych.)
   Satisfaction of your desires is my most important goal - I want you to be happy. (Zaspokojenie twoich pragnień to mój najważniejszy cel - chcę, żebyś była szczęśliwa.)
 2. gratification
 3. indulgence , także: indulgement old use
 4. satysfying  
 5. consummatory behaviour British English , consummatory behavior American English  
 6. englutting
  • zaspokojenie (np. głodu, pragnienia)
 7. allayment
 8. satiation
czasownik
 1. satisfy **
  • zaspokajać (potrzeby, pragnienia) [TRANSITIVE]
   He knows how to satisfy my every need. (On wie jak zaspokoić moją każdą potrzebę.)
   She asked me a lot of questions to satisfy her curiosity. (Ona zadała mi mnóstwo pytań, aby zaspokoić swoją ciekawość.)
   link synonim: feed
 2. supply ****
  • zaspokajać (np. popyt) [TRANSITIVE]
   We tried to supply our children's needs, but we failed. (Próbowaliśmy zaspokoić potrzeby naszych dzieci, ale odnieśliśmy porażkę.)
   We supplied our hunger and continued working. (Zaspokoiliśmy głód i dalej pracowaliśmy.)
 3. fulfil British English * , fulfill American English *
 4. indulge *
 5. accommodate **
 6. meet *****
  • zaspokajać (np. potrzebę)
   My former lover did not meet my needs. (Mój były kochanek nie zaspokajał moich potrzeb.)
   He is meeting my every need. (On zaspokaja moją każdą potrzebę.)
 7. gratify
 8. assuage , także: asswage
 9. sate
 10. feed ****
 11. satiate
 12. slake
 1. cater to something *
  • zaspokajać, spełniać (np. czyjeś żądania, potrzeby)
   provide somebody with something that is needed or required
czasownik
 1. appease  
 2. englut

powered by  eTutor logo