"realizować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "realizować" po polsku

realizować

czasownik
 1. pursue , ***
  • dążyć do, realizować [przechodni]
   I pursue fame and money. (Dążę do sławy i pieniędzy.)
   Don't be afraid to pursue your goals. (Nie bój się dążyć do swoich celów.)
   You should always pursue your dreams. (Powinieneś zawsze realizować swoje marzenia.)
   Don't waste your life. Go and pursue your passions. (Nie marnuj swojego życia. Idź i realizuj swoje pasje.)
 2. accomplish ***
  • wykańczać, kończyć, realizować, dokonywać, osiągać (zakończyć coś pomyślnie) [przechodni]
   You seem like someone who could accomplish a lot in five minutes. (Wyglądasz na kogoś, kto w pięć minut potrafi zrealizować dużo rzeczy.)
   We can accomplish these goals only by working as a team. (Możemy zrealizować te cele tylko pracując jako zespół.)
   When you accomplish this task, you'll be the winner. (Kiedy wykonasz to zadanie, zostaniesz zwycięzcą.)
   He managed to accomplish his mission in time. (Udało mu się w porę ukończyć swoją misję.)
   link synonim: complete
   zobacz także: perform
 3. realize ***** , realise BrE
  • realizować (zamierzenia), wykonywać (plan) oficjalnie [przechodni]
   He finally realized his ambition to buy his own flat. (On w końcu urzeczywistnił swoją ambicję kupienia własnego mieszkania.)
   She realized her dreams of becoming a vet. (Ona spełniła swoje marzenia o zostaniu weterynarzem.)
 4. fulfil BrE * , fulfill AmE *
 5. attain *
 6. execute **
 7. explete
 8. operationalize AmE , operationalise BrE
phrasal verb
 1. carry something out , carry out something **
  • przeprowadzać coś (eksperyment, badanie), realizować coś, wykonywać coś (np. zlecenia)
   perform a task
   More experiments have to be carried out. (Musi zostać przeprowadzonych więcej eksperymentów.)
   They just had to carry out the work that was required of them. (Po prostu musiały wykonać taką pracę, jakiej od nich wymagano.)
   The countries must carry out more checks in these areas. (Poszczególne kraje muszą przeprowadzać więcej kontroli w tych dziedzinach.)
 2. carry something through
  • przeprowadzać coś, realizować coś (np. plan, zadanie)
   Doctor X was carrying his evil plan out. (Doctor X przeprowadzał swój niecny plan.)
   We carried the plan through, you can congratulate us. (Zrealizowaliśmy plan, możesz nam pogratulować.)
   Boss, I will carry the task through, I promise. (Szefie, zrealizuję zadanie, obiecuję.)
czasownik
 1. achieve ****
  • zrealizować, ukończyć (zakończyć pomyślnie robienie czegoś) [przechodni]
   The team achieved their daily plan. (Zespół zrealizował swój dzienny plan.)
   Have you achieved all your dreams? (Zrealizowałeś swoje wszystkie marzenia?)
   link synonim: complete
 2. negotiate **
 3. actualize , actualise BrE
 4. encash