"spieniężyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spieniężyć" po polsku

spieniężyć

czasownik
 1. cash ***
  • spieniężyć (np. czek) [przechodni]
   I'm going to the bank to cash this cheque. (Idę do banku, żeby spieniężyć ten czek.)
   We can't cash this cheque because it is forged. (Nie możemy spieniężyć tego czeku, ponieważ jest sfałszowany.)
 2. realize ***** , realise British English
  • spieniężyć (kapitał) termin techniczny [przechodni]
   He waited for a year before he realized the capital. (On czekał rok zanim spieniężył kapitał.)
   How are you going to realize the inheritance? (Jak zamierzasz spieniężyć swój spadek?)
 3. encash

Powiązane zwroty — "spieniężyć"

rzeczownik
pieniądze = money +12 znaczeń
pieniądz = currency +1 znaczenie
idiom
inne
Zobacz także: kopnąć w kalendarz

powered by  eTutor logo