"urzeczywistniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "urzeczywistniać" po polsku

urzeczywistniać

czasownik
 1. implement ***
  • implementować, wprowadzać (w życie), wdrażać, urzeczywistniać [przechodni]
   to carry out, to put into practice
   We may not have enough money to implement our plan. (Możliwe, że nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, by wdrożyć nasz plan.)
   She always implements her ideas. (Ona zawsze urzeczywistnia swoje pomysły.)
   We must implement some new rules to keep the order. (Musimy wprowadzić jakieś nowe zasady, aby utrzymać ład.)
   I implemented a new schedule, you all have it on your desks. (Wprowadziłem nowy grafik, wszyscy macie go na swoich biurkach.)
   link synonim: enforce
 2. embody ** , także: imbody dawne użycie
 3. materialize * , materialise BrE , eventualise
 4. actualize , actualise BrE
 5. reify ,   [przechodni]

powered by  eTutor logo