BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"wprowadzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wprowadzać" po polsku

wprowadzać

czasownik
 1. implement ***
  • implementować, wprowadzać (w życie), wdrażać, urzeczywistniać [przechodni]
   to carry out, to put into practice
   We may not have enough money to implement our plan. (Możliwe, że nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, by wdrożyć nasz plan.)
   She always implements her ideas. (Ona zawsze urzeczywistnia swoje pomysły.)
   We must implement some new rules to keep the order. (Musimy wprowadzić jakieś nowe zasady, aby utrzymać ład.)
   I implemented a new schedule, you all have it on your desks. (Wprowadziłem nowy grafik, wszyscy macie go na swoich biurkach.)
   link synonim: enforce
 2. institute ****
  • ustanawiać, wszczynać, wprowadzać (np. nowy zwyczaj)
   They were trying to institute mandatory drug tests at school. (Próbowali wprowadzić obowiązkowe testy na narkotyki w szkole.)
   Let's institute a new law. (Wprowadźmy nową ustawę.)
 3. blood ****
  • wprowadzać, inicjować (np. przyjmować kogoś do organizacji)  BrE [przechodni]
   We don't blood cowards and cheaters. (Nie przyjmujemy do naszej organizacji tchórzy i oszustów.)
 4. introduce ****
  • wprowadzać, sprowadzać, wnosić [przechodni]
   When we introduced this system no one believed it would work. (Kiedy wprowadziliśmy ten system nikt nie wierzył, że on zadziała.)
 5. show in **
  • wprowadzać (kogoś do domu), wpuszczać (kogoś do mieszkania)
   I showed your friend in, Anna. (Wpuściłem do domu twojego przyjaciela, Anno.)
 6. input **
  • wprowadzać (np. dane)
   Now open up the spreadsheet and input the new figures. (Teraz otwórz arkusz kalkulacyjny i wprowadź nowe dane.)
 7. pioneer **
 8. initiate **
  • wprowadzać (np. do sekty, do klubu) [przechodni]
   They had been initiated on the same day, he and she. (On i ona byli wprowadzeni tego samego dnia.)
 9. debut **
  • wprowadzać (produkt na rynek), wchodzić (na rynek)
   A new model of Honda debuted on the Polish market. (Na polski rynek wszedł nowy model hondy.)
 10. mandate **
  • wprowadzać (prawo), nakazywać (prawnie) oficjalnie
   In some cases, these changes were mandated by the state. (W niektórych przypadkach te zmiany były wprowadzane przez państwo.)
 11. enter ****
  • wprowadzać (dane do komputera) [przechodni]
   Enter the data into this online form. (Wprowadź dane do tego formularza online.)
   She entered the wrong password. (Ona wprowadziła złe hasło.)
 12. usher *
 13. integrate , **
  • integrować, wprowadzać (np. mniejszość z resztą społeczeństwa) [przechodni/nieprzechodni]
   We are trying to integrate the disabled into the society. (Próbujemy zintegrować niepełnosprawnych ze społeczeństwem.)
 14. marshal *  
  To achieve peace, Europe must marshal consensus, and the UK must be part of it. (By osiągnąć pokój Europa musi wprowadzić konsensus, zaś Zjednoczone Królestwo musi w nim uczestniczyć.)
 15. feed ****
  • wprowadzać (dane do komputera przez jakiś czas) [przechodni]
   The information is fed into the system by this team. (Informacje są wprowadzane do systemu przez ten zespół.)
   W tym znaczeniu "feed" występuje z przysłówkiem lub przyimkiem.
  • napełniać, wprowadzać (coś, zwykle przez mały otwór) [przechodni]
   You have to feed the parking meter. (Musisz napełnić parkometr.)
   A feeding tube is fed down the patient's throat. (Rurka do karmienia jest wprowadzona przez gardło pacjenta.)
 16. inaugurate
 17. prelude
 18. induct
  • powierzać (stanowisko), wprowadzać (np. na urząd, do stowarzyszenia) oficjalnie
   to admit somebody officially to a position
 19. effectuate
 20. ensnarl
 21. intromit
phrasal verb
 1. put something on something
 2. lead in  
czasownik
 1. show somebody in *  
phrasal verb
 1. break somebody in
  • szkolić kogoś, wprowadzać kogoś (np. w nową pracę)
   She broke me in this new job. (Ona wprowadziła mnie w tę nową pracę.)
   Will you break me in the trade? (Przeszkolisz mnie w fachu?)
 2. wheel somebody in  
phrasal verb
 1. bring something in * , także: bring in something **
czasownik
 1. launch ***
  • rozpoczynać (akcję, kampanię), wprowadzić (produkt na rynek) [przechodni]
   The campaign was launched to prevent breast cancer. (Kampania rozpoczęła się, żeby uchronić przed rakiem piersi.)
   They launched a new Ferrari model in 2014. (Oni wprowadzili nowy model Ferrari w 2014 roku.)
 2. moot
obrazek do "move in" po polsku
phrasal verb
 1. move in ** , move into ** , move into something **  
  We'll move in when the house is ready. (Wprowadzimy się jak dom będzie gotowy.)
  We were supposed to move in together. (Mieliśmy się wprowadzić razem.)
  He will move into his new house next week. (On w przyszłym tygodniu wprowadzi się do swojego nowego domu.)
  I moved in this little house in the suburbs. (Wprowadziłem się do takiego małego domku na przedmieściach.)
  She moved into his house. (Ona wprowadziła się do jego mieszkania.)

"wprowadzać" — Słownik kolokacji angielskich

show in kolokacja
 1. show czasownik + in przyimek = wprowadzać (kogoś do domu), wpuszczać (kogoś do mieszkania)
  Bardzo silna kolokacja

  They show themselves in different ways, and she will see them.

  Podobne kolokacje:
lead in kolokacja
 1. lead czasownik + in przyimek = wprowadzać
  Bardzo silna kolokacja

  He led the team during the first great period in the 1950s.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo