BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"institute" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "institute" po angielsku

institute ****

rzeczownik
 1. instytut [policzalny]
  Mac doesn't talk much about his work at the Institute. (Mac nie mówi dużo o swojej pracy w lnstytucie.)
 2. szkolenie  AmE
  He had to participate in a boring institute. (On musiał wziąć udział w nudnym szkoleniu.)
  The institute will take 5 days and will end in an exam. (Szkolenie zajmie 5 dni i zakończy się egzaminem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ustanawiać, wszczynać, wprowadzać (np. nowy zwyczaj)
  They were trying to institute mandatory drug tests at school. (Próbowali wprowadzić obowiązkowe testy na narkotyki w szkole.)
  Let's institute a new law. (Wprowadźmy nową ustawę.)
 2. zakładać, tworzyć (np. stowarzyszenie)
  He instituted a famous boutique in 1920s. (On założył znany butik w latach 20.)
  We want to institute an orphanage. (Chcemy założyć sierociniec.)
 3. powoływać (np. na stanowisko)
  They instituted the mayor for the president position. (Oni powołali burmistrza na stanowisko prezydenta.)
  In this case, we have to institute a new manager. (W tym przypadku, musimy powołać nowego menadżera.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "institute"

rzeczownik
nazwa własna
Massachusetts Institute of Technology , MIT (skrót) = MIT (prestiżowa uczelnia techniczna)
przymiotnik
kolokacje

podobne do "institute" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "institute" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo