"instytut badawczy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "instytut badawczy" po polsku

"instytut badawczy" — Słownik kolokacji angielskich

research institute kolokacja
  1. research rzeczownik + institute rzeczownik = instytut badawczy
    Bardzo silna kolokacja

    It is a major research institute of information security in China.

powered by  eTutor logo