KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"szkolenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szkolenie" po polsku

szkolenie

rzeczownik
 1. training ****
 2. institute ****   American English
  He had to participate in a boring institute. (On musiał wziąć udział w nudnym szkoleniu.)
  The institute will take 5 days and will end in an exam. (Szkolenie zajmie 5 dni i zakończy się egzaminem.)
 3. tuition *
 4. instruction ***
  • instruktaż, szkolenie [UNCOUNTABLE]
  • nauczanie (szczególnie w konkretnym celu), szkolenie
   The sage was asked to begin the instruction of the future king. (Mędrzec został poproszony o rozpoczęcie nauczania przyszłego króla.)
 5. coaching *
  • szkolenie, uczenie [UNCOUNTABLE]
   They took free coaching at this preparatory school and their results are out today. (Pobierali darmowe nauczanie w tej prywatnej szkole podstawowej i ich wyniki poznaliśmy dzisiaj,)
 6. schooling *
 7. training session , także: training American English informal ****
 8. training course  
  I completed a training course for the police force. (Ukończyłem szkolenie dla policji.)
 9. pretraining
 10. educational event  
 11. preceptorship
  • nauczanie, szkolenie (prowadzone przez średniowiecznych zakonników)
czasownik
 1. train ****
  • szkolić, trenować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I want you to train our football team. (Chcę, abyś trenował naszą drużynę piłki nożnej.)
   My daughter is a great swimmer but I still have to train her. (Moja córka jest świetną pływaczką, ale wciąż muszę ja szkolić.)
   This teacher trains our school basketball team. (Ten nauczyciel trenuje naszą szkolną drużynę koszykówki.)
  • tresować, szkolić (zwierzę) [TRANSITIVE]
   My dog is very disobedient, I have to train it. (Mój pies jest bardzo nieposłuszny, muszę go wytresować.)
   I trained my dog to do many tricks. (Wyszkoliłem mojego psa w robieniu wielu sztuczek.)
  • szkolić, uczyć (rozwijać, udoskonalać) [TRANSITIVE]
   She trained her skills at some of the best schools. (Ona rozwijała swoje zdolności w najlepszych szkołach.)
   I train dancers. (Szkolę tancerzy.)
   I want to train my voice and diction. (Chcę udoskonalić mój głos i dykcję.)
 2. condition *****
 3. train up British English informal
 4. pretrain
phrasal verb
 1. break somebody in
  • szkolić kogoś, wprowadzać kogoś (np. w nową pracę)
   She broke me in this new job. (Ona wprowadziła mnie w tę nową pracę.)
   Will you break me in the trade? (Przeszkolisz mnie w fachu?)

Powiązane zwroty — "szkolenie"

rzeczownik
idiom
czasownik
przymiotnik
szkoleniowy = instructional +2 znaczenia
szkolny = scholastic +1 znaczenie
wstępny (np. szkolenie) = preparatory +1 znaczenie
menedżerski (np. szkolenie) = management
phrasal verb

"szkolenie" — Słownik kolokacji angielskich

training session kolokacja
 1. training rzeczownik + session rzeczownik = sesja szkoleniowa, szkolenie
  Bardzo silna kolokacja

  New members spent most of their first two days in training sessions.

training course kolokacja
 1. training rzeczownik + course rzeczownik = szkolenie
  Bardzo silna kolokacja

  She left me on the training course and went off to her next City.

  Podobne kolokacje:
educational event kolokacja
 1. educational przymiotnik + event rzeczownik = szkolenie
  Silna kolokacja

  Workshops and educational events take place in the places listed below.

powered by  eTutor logo