"specjalne szkolenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "specjalne szkolenie" po polsku

specjalne szkolenie

rzeczownik
  1. special training  
    Do we need to have special training to work on this construction site? (Czy musimy mieć specjalne szkolenie, żeby pracować na tej budowie?)

"specjalne szkolenie" — Słownik kolokacji angielskich

special training kolokacja
  1. special przymiotnik + training rzeczownik = specjalne szkolenie
    Bardzo silna kolokacja

    Maybe that was why they never gave you any special training for the job.

powered by  eTutor logo