"practice session" — Słownik kolokacji angielskich

practice session kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sesja próbna
  1. practice rzeczownik + session rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Only 40 of 100 came to a practice session last week.

powered by  eTutor logo