"practice squad" — Słownik kolokacji angielskich

practice squad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oddział próbny
  1. practice rzeczownik + squad rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He spent the 2006 season as a member of the practice squad.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo