"major event" — Słownik kolokacji angielskich

major event kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważne wydarzenie
  1. major przymiotnik + event rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To see why, look to some major events of the last 15 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo