PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"training" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "training" po angielsku

training ****

rzeczownik
 1. szkolenie, trening [niepoliczalny]
  the process of teaching somebody, usually teaching somebody skills
  Have you had any training at all? (Czy przeszedłeś jakiekolwiek szkolenie?)
  You will be given a 20% raise after a two month training period. (Dostaniesz 20% podwyżkę po dwumiesięcznym okresie szkolenia.)
 2. ćwiczenia fizyczne, trening [niepoliczalny]
  I will call you after my football training. (Zadzwonię do ciebie po moim treningu piłki nożnej.)
  I have training today and new throws will be shown. (Mam dzisiaj trening i będą pokazywane nowe rzuty.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

training session , także: training AmE potocznie ****

obrazek do "training session" po polsku
rzeczownik
 1. sesja szkoleniowa, szkolenie [policzalny]
  I am a bit bored after this longish training session. (Jestem trochę znudzony po tej przydługiej sesji treningowej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "train" po polsku obrazek do "train" po polsku
rzeczownik
 1. pociąg [policzalny]
  The train leaves in five minutes. (Pociąg odjeżdża za pięć minut.)
  I took a book with me to read on the train. (Zabrałem ze sobą książkę do przeczytania w pociągu.)
  If you don't hurry up, you will miss the train. (Jeśli się nie pośpieszysz, nie zdążysz na pociąg.)
 2. łańcuch, seria [policzalny]
  The fire started the whole train of accidents. (Ten pożar spowodował całą serię wypadków.)
  It was a whole train of unfortunate events. (To była cała seria nieszczęśliwych zdarzeń.)
  I hope it is not a beginning of a train of accidents. (Mam nadzieję, że to nie jest początek łańcucha wypadków.)
 3. sznur, kolumna, karawana (np. wielbłądów) [policzalny]
  There was a camel train in the desert. (Na pustyni była karawana wielbłądów.)
  I got stuck in a train of cars. (Utknąłem w kolumnie samochodów.)
  A train of pilgrims got pass us. (Minęła nas kolumna pielgrzymów.)
 4. tren (długi welon) [policzalny]
  She had a beautiful wedding dress and a train. (Miała piękną suknię ślubną i tren.)
  Her train was too long and she tripped on it. (Jej tren był za długi i potknęła się o niego.)
  I want an unconventional train for my wedding. (Chcę nieszablonowy tren na mój ślub.)
 5. orszak (np. królewski) [policzalny]
  The royal train was spectacular! (Królewski orszak był imponujący!)
  People in the train were dressed in black. (Ludzie w orszaku byli ubrani na czarno.)
czasownik
 1. szkolić, trenować [przechodni/nieprzechodni]
  I want you to train our football team. (Chcę, abyś trenował naszą drużynę piłki nożnej.)
  My daughter is a great swimmer but I still have to train her. (Moja córka jest świetną pływaczką, ale wciąż muszę ja szkolić.)
  This teacher trains our school basketball team. (Ten nauczyciel trenuje naszą szkolną drużynę koszykówki.)
 2. tresować, szkolić (zwierzę) [przechodni]
  My dog is very disobedient, I have to train it. (Mój pies jest bardzo nieposłuszny, muszę go wytresować.)
  I trained my dog to do many tricks. (Wyszkoliłem mojego psa w robieniu wielu sztuczek.)
 3. trenować (sport) [przechodni/nieprzechodni]
  Our swimmers are training for the Olympics. (Nasi pływacy trenują do olimpiady.)
  She trains basketball. (Ona trenuje koszykówkę.)
  I've always wanted to train football. (Zawsze chciałem trenować piłkę nożną.)
  She can't train volleyball anymore after her accident. (Ona nie może więcej trenować siatkówki po swoim wypadku.)
 4. mierzyć, celować [przechodni]
  She trained a dart at me. (Ona wycelowała w moim kierunku rzutkę.)
  After an argument, the guy trained his pistol on her. (Po kłótni facet wycelował w nią swój pistolet.)
 5. szkolić, uczyć (rozwijać, udoskonalać) [przechodni]
  She trained her skills at some of the best schools. (Ona rozwijała swoje zdolności w najlepszych szkołach.)
  I train dancers. (Szkolę tancerzy.)
  I want to train my voice and diction. (Chcę udoskonalić mój głos i dykcję.)
 6. kształtować (np. roślinę pnącą) [przechodni]
  The gardener trained a rambler. (Ogrodnik ukształtował roślinę pnącą.)
  He trained ivy on a fence. (On ukształtował bluszcz na płocie.)
przymiotnik
 1. kolejowy (np. bilet)
  Let's meet in front of the train station. (Spotkajmy się przed stacją kolejową.)
  I lost my train ticket. (Zgubiłem swój bilet kolejowy.)
  I'm sorry miss, this train ticket is invalid. (Przykro mi proszę pani, ten bilet kolejowy jest nieważny.)

Powiązane zwroty — "training"

rzeczownik
inne
przysłówek
czasownik
kolokacje