"kolumna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kolumna" po polsku

kolumna

obrazek do "column" po polsku NELSON'S COLUMN AT TRAFALGAR
rzeczownik
 1. column ***
  • kolumna [policzalny]
   This column holds the whole building in one piece. (Ta kolumna utrzymuje cały budynek w jednym kawałku.)
   What style is this column? (W jakim stylu jest ta kolumna?)
   link synonim: col
   zobacz także: post
  • kolumna (wysoka konstrukcja) [policzalny]
   This building reminds me of a column. (Ten budynek przypomina mi kolumnę.)
   How did this man manage to get on this column? (Jak temu mężczyźnie udało się wejść na tę kolumnę?)
  • kolumna, felieton [policzalny]
   Jeremy Clarkson is famous for his columns in The Sun, among other things. (Jeremy Clarkson jest znany między innymi ze swoich felietonów w The Sun.)
   I always read the sport column of this magazine. (Zawsze czytam kolumnę sportową tego magazynu.)
   link synonim: feuilleton
  • kolumna (formacja wojskowa) [policzalny]
   The army attacked in a column and won the battle. (Armia zaatakowała w kolumnie i wygrała bitwę.)
 2. train ****
  • sznur, kolumna, karawana (np. wielbłądów) [policzalny]
   There was a camel train in the desert. (Na pustyni była karawana wielbłądów.)
   I got stuck in a train of cars. (Utknąłem w kolumnie samochodów.)
   A train of pilgrims got pass us. (Minęła nas kolumna pielgrzymów.)
 3. col *
 4. line astern