"provide training" — Słownik kolokacji angielskich

provide training kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewnij szkolenie
  1. provide czasownik + training rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They will provide training, education, child care and health insurance.

powered by  eTutor logo