"łańcuch" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "łańcuch" po polsku

łańcuch

obrazek do "chain" po polsku Gold Mens Chain
rzeczownik
 1. chain ***
  • łańcuch, łańcuszek [policzalny lub niepoliczalny]
   He was tied in chains in prison. (On był spętany łańcuchami w więzieniu.)
   This silver chain is very precious to me, as it once belonged to my granny. (Ten srebrny łańcuszek jest dla mnie bardzo cenny, bo kiedyś należał do mojej babci.)
  • łańcuch, seria, ciąg [policzalny]
   This chain of events is not an accident. (Ta seria wydarzeń nie jest przypadkiem.)
  • łańcuch (w formie osób lub przedmiotów połączonych z sobą, tworzących linię) [policzalny]
   Japan forms a chain of islands. (Japonia tworzy łańcuch wysp.)
   Do you see that chain of stars? (Czy widzisz tamten łańcuch gwiazd?)
 2. train ****
  • łańcuch, seria [policzalny]
   The fire started the whole train of accidents. (Ten pożar spowodował całą serię wypadków.)
   It was a whole train of unfortunate events. (To była cała seria nieszczęśliwych zdarzeń.)
   I hope it is not a beginning of a train of accidents. (Mam nadzieję, że to nie jest początek łańcucha wypadków.)
 3. progression *
  • łańcuch, pasmo (zdarzeń)
   You need to know the full progression of events to understand what has really transpired. (Musisz znać pełny łańcuch zdarzeń, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło.)
 4. concatenation
 5. tether
  • łańcuch (do wiązania zwierząt), pęto, uwięź, postronek
   The dog couldn't catch us because it was on a tether. (Pies nie mógł nas złapać bo był na łańcuchu.)
   He broke his tethers and ran away. (On rozerwał swoje pęta i uciekł.)
 6. chain of office
  • łańcuch (symbol sprawowanego urzędu, noszony na szyi)
 7. engineer's chain
 8. catena