ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hol" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hol" po polsku

hol

obrazek do "hall" po polsku obrazek do "lounge" po polsku
rzeczownik
 1. hall , ****
  • hol, korytarz, przedpokój, westybul [policzalny]
   Please, leave your coat in the hall. (Proszę, zostaw swój płaszcz w przedpokoju.)
   Running in the hall is forbidden. (Bieganie po korytarzu jest zabronione.)
 2. lounge * , lobby , **
  • hol (w hotelu) [policzalny]
   If you get to the hotel before us, just wait in the lounge. (Jeśli dotrzesz do hotelu przed nami, po prostu zaczekaj w holu.)
   The elevator is in the lobby. (Winda jest w holu.)
   The lobby was crowded with hotel guests. (Hol był zatłoczony przez gości hotelowych.)
 3. tow , *
  • hol (linka holownicza lub łańcuch do holowania)
   Attach the tow to the back of the car. (Przymontuj linkę holowniczą do tyłu samochodu.)
 4. vestibule
 5. tow line  

Powiązane zwroty — "hol"

czasownik
holować = haul +3 znaczenia
rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb

"hol" — Słownik kolokacji angielskich

tow line kolokacja
 1. tow rzeczownik + line rzeczownik = hol
  Luźna kolokacja

  The tow line snapped when a tug was taking it out to sea.

  Podobne kolokacje:

podobne do "hol" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hol" po angielsku

rzeczownik
przymiotnik

powered by  eTutor logo