KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"progression" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "progression" po angielsku

progression *

rzeczownik
  1. postęp, rozwój, postępy (np. w nauce)
    There was no progression in my research, so I had to change my method. (Nie miałem postępów w moich badaniach, więc musiałem zmienić metodę.)
  2. łańcuch, pasmo (zdarzeń)
    You need to know the full progression of events to understand what has really transpired. (Musisz znać pełny łańcuch zdarzeń, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło.)
  3. poprawa (np. stanu zdrowia)
    After the operation there can be only progression. (Po operacji spodziewamy się tylko poprawy.)
  4. progresja, sekwencja (w muzyce) termin techniczny

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo