KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"postęp" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "postęp" po polsku

postęp

rzeczownik
 1. advance ***
 2. progress , ***   [niepoliczalny]
  We haven't made much progress. (Nie zrobiliśmy zbyt dużych postępów.)
  He's making progress at school. (On robi postępy w szkole.)
  link synonim: advance
 3. move *****
  • zmiana, postęp [policzalny]
   The moves for better make me happy. (Zmiany na lepsze cieszą mnie.)
   I'm very proud of your move, son. (Jestem bardzo dumny z twojego postępu, synu.)
 4. advancement *
  • polepszenie, postęp, rozwój oficjalnie
   We're passionate about patient care and medical advancement. (Opieka nad pacjentami i postęp medyczny są naszą pasją.)
   We have made some advancements to the new model. (Dokonaliśmy pewnych udoskonaleń w nowym modelu.)
   Your model needs some advancement but it has a lot of potential. (Twój model potrzebuje udoskonalenia, ale ma dużo potencjału.)
   link synonim: advance
 5. progression *
  • postęp, rozwój, postępy (np. w nauce)
   There was no progression in my research, so I had to change my method. (Nie miałem postępów w moich badaniach, więc musiałem zmienić metodę.)
 6. stride **  
 7. climb ***
  • polepszenie, postęp
   I've noticed a climb of your grades, so you will get a new computer. (Zaobserwowałam polepszenie twoich ocen, więc dostaniesz nowy komputer.)
   She says that the climb is more important than the goal. (Ona mówi, że postęp jest ważniejszy od celu.)
 8. headway  
 9. giant step
 10. way *****

Powiązane zwroty — "postęp"

przymiotnik
ogromny (np. postęp) = sweeping
technologiczny (np. postęp) = technological , także: technologic
stopniowy (np. postęp) = gradual
postępowy = liberal , lib. (skrót) +3 znaczenia
niepowstrzymany (np. postęp, wzrost) = unstoppable
czasownik
postępować = advance +2 znaczenia
śledzić (np. postęp czegoś, historię czegoś) = trace
hamować (postęp), utrudniać (ruch, postęp) = impede
dławić (postęp) = throttle
wstrzymywać (postęp) = suppress
spowalniać (np. postęp) = stifle
opóźniać (postęp czegoś) = sidetrack
zawadzać (np. ruch uliczny, postęp) = obstruct
powstrzymywać (np. postęp wojsk) = interdict
inne
rzeczownik
phrasal verb

"postęp" — Słownik kolokacji angielskich

giant step kolokacja
 1. giant przymiotnik + step rzeczownik = ważny krok, postęp
  Bardzo silna kolokacja

  Each was higher than the next, like a series of giant steps.

powered by  eTutor logo