"posuwanie się naprzód" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "posuwanie się naprzód" po polsku — Słownik angielsko-polski

posuwanie się naprzód

rzeczownik
 1. advance ***
  • osiągnięcie, rozwój, postęp, posuwanie się naprzód [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   It was a significant technological advance. (To był znaczący postęp technologiczny.)
   I think that's an advance, actually. (Myślę, że to tak właściwie jest postęp.)
   His teachers are very satisfied with his advance. (Jego nauczyciele są bardzo zadowoleni z jego postępu.)
   The advance of medicine is a good thing. (Rozwój medycyny jest dobrą rzeczą.)
   link synonimy: progress, advancement
 2. forward movement

"posuwanie się naprzód" — Słownik kolokacji angielskich

forward movement kolokacja
 1. forward przymiotnik + movement rzeczownik = ruch do przodu, posuwanie się naprzód
  Zwykła kolokacja

  "I shouldn't say that the forward movement was entirely imperceptible."