"polepszenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "polepszenie" po polsku

polepszenie

rzeczownik
 1. development *****
  • rozwój, polepszenie [COUNTABLE]
   We are now experiencing a development of living conditions. (Doświadczamy teraz polepszenia warunków życia.)
   I'm very happy about the development of your situation. (Cieszę się z polepszenia twojej sytuacji.)
 2. advancement *
  • polepszenie, postęp, rozwój formal
   We're passionate about patient care and medical advancement. (Opieka nad pacjentami i postęp medyczny są naszą pasją.)
   We have made some advancements to the new model. (Dokonaliśmy pewnych udoskonaleń w nowym modelu.)
   Your model needs some advancement but it has a lot of potential. (Twój model potrzebuje udoskonalenia, ale ma dużo potencjału.)
   link synonim: advance
 3. climb ***
  • polepszenie, postęp
   I've noticed a climb of your grades, so you will get a new computer. (Zaobserwowałam polepszenie twoich ocen, więc dostaniesz nowy komputer.)
   She says that the climb is more important than the goal. (Ona mówi, że postęp jest ważniejszy od celu.)
 4. pick-up   [COUNTABLE]
 5. betterment
czasownik
 1. improve ****
  • poprawiać się, poprawiać, ulepszać, polepszać, usprawniać, usprawnić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   to make something better
   My English has improved since I started taking private lessons. (Mój angielski się poprawił odkąd zacząłem brać prywatne lekcje.)
   Maybe I should quit smoking to improve my health. (Może powinienem rzucić palenie, żeby poprawić swoje zdrowie.)
   When the weather improves, we'll go outside. (Kiedy pogoda się poprawi, wyjdziemy na zewnątrz.)
   You need to improve your technique. (Musisz poprawić swoją technikę.)
   We improved the system, it should work better. (Ulepszyliśmy system, powinien działać lepiej.)
 2. brighten *
phrasal verb
 1. pick up ****
czasownik
 1. thaw *
czasownik
 1. get better **

Powiązane zwroty — "polepszenie"

rzeczownik
efekt placebo (polepszenie stanu zdrowia po zażyciu placebo) = placebo effect
Zobacz także: polepszanie

powered by  eTutor logo