BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"sweeping" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sweeping" po angielsku

sweeping *

rzeczownik
 1. wymiatanie, zamiatanie
  The floor could use some sweeping here. (Podłodze tutaj przydałoby się zamiatanie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. ogromny (np. postęp), daleko idący (o zmianach)
  This is a sweeping change in the city's infrastructure. (To daleko idąca zmiana w infrastrukturze miasta.)
 2. ogólny, ogólnikowy
  I conducted a sweeping analysis of the Polish economy. (Przeprowadziłem ogólną analizę polskiej gospodarki.)
 3. zamaszysty, szeroki (gest), głęboki (ukłon)
  He greeted us with a sweeping bow. (On przywitał nas głębokim ukłonem.)
 4. rozległy (o przestrzeni), ogarniający (o spojrzeniu)
  She had this sweeping stare, looking at every person in the class at the same time. (Ona miała to ogarniające spojrzenie, dzięki któremu zdawało się, jakby cały czas patrzyła na każdą osobę w klasie z osobna.)
 5. doszczętny (o zwycięstwie)
  That was a sweeping victory by the home team. (To było doszczętne zwycięstwo drużyny gospodarzy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
Formy nieregularne: past tense  swept, past participle  swept
 1. zamiatać [TRANSITIVE]
  Take the broom and sweep the floor. (Weź miotłę i pozamiataj podłogę.)
  I swept the path in front of the house. (Pozamiatałem ścieżkę przed domem.)
  Sweep under the table. (Pozamiataj pod stołem.)
 2. zmieść, porywać [TRANSITIVE]
  She was swept into the sea. (Ona została porwana do morza.)
  We'll sweep them down the hill as they come up. (Zmieciemy ich ze wzgórza, kiedy będą się wspinać.)
  My hat was swept by the wind. (Mój kapelusz został porwany przez wiatr.)
 3. pędzić, mknąć [INTRANSITIVE]
  The boat swept through the cold night. (Łódź pędziła przez zimną noc.)
  Why are you sweeping like that? Is there fire? (Czemu tak pędzisz? Pali się?)
 4. zdobyć szeroką popularność written [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I promise you that I will help your sister sweep as a singer. (Obiecuję, że pomogę twojej siostrze zdobyć szeroką popularność jako piosenkarka.)
  I'm sure that your book will sweep very quickly. (Jestem przekonany, że twoja książka bardzo szybko zdobędzie szeroką popularność.)
 5. omiatać, szerzyć się [INTRANSITIVE]
  Hysteria swept through the town after the shooting. (Histeria szerzyła się w mieście po strzelaninie.)
  The epidemic has already swept half of the city. (Epidemia omiotła już połowę miasta.)
 6. kroczyć z godnością [INTRANSITIVE]
  She was sweeping through the room like a queen. (Ona kroczyła przez pokój jak królowa.)
  Despite the failure, he swept through the crowd. (Pomimo porażki, kroczył z godnością przez tłum.)
 7. wygrać dużą ilością głosów [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  We hope he will sweep the election. (Mamy nadzieję, że on wygra wybory dużą ilością głosów.)
  I sweeped the election for the class president. (Wygrałem wybory na przewodniczącego klasy dużą ilością głosów.)
  Don't worry, our candidate will sweep. (Nie martw się, nasz kandydat wygra dużą ilością głosów.)
 8. ogarnąć wzrokiem [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Her eyes swept her new bedroom. (Jej oczy ogarnęły jej nową sypialnię.)
  The living room is so big I can't sweep it. (Salon jest tak duży, że nie mogę go ogarnąć wzrokiem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zamiatanie British English
  Can you help me with the sweep? (Czy możesz pomóc mi z zamiataniem?)
  She says that sweep is the most boring thing in the world. (Ona mówi, że zamiatanie to najnudniejsza rzecz na świecie.)
 2. zakres
 3. przeszukanie, obława, łapanka, nalot (policyjny)
  The sweep was unexpected. (Obława była niespodziewana.)
  He was arrested during the sweep. (Został aresztowany podczas łapanki.)
 4. szeroki ruch, ruch omiatający
  He threw everything on the floor with a sweep of his hand. (On zrzucił wszystko na ziemię szerokim ruchem ręki.)
 5. kominiarz
  The sweep's face was black. (Twarz kominiarza była czarna.)
  The sweep cleaned our chimney. (Kominiarz wyczyścił nasz komin.)
  Look, a sweep. Grab your button! (Patrz, kominiarz. Złap się guzika!)
  link synonim: chimney sweep
 6. seria wygranych meczów American English
  It was only their second series sweep of the season. (To była dopiero ich druga seria wygranych meczów w tym sezonie.)
 7. duża część przestrzeni, połać, rozległa przestrzeń

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"sweeping" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sweeping" po polsku

sweeping

rzeczownik
 1. sweep-picking

powered by  eTutor logo