TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"postępowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "postępowy" po polsku

postępowy

przymiotnik
 1. liberal *** , lib. (skrót)
  • tolerancyjny, postępowy
   He won't criticise your tattoo, he's very liberal. (On nie będzie krytykował twojego tatuażu, jest bardzo postępowy.)
   Her attitude towards marriage is liberal. (Jej stosunek do małżeństwa jest bardzo postępowy.)
   przeciwieństwo: intolerant
   zobacz także: progressive, broadminded
 2. progressive **
  • postępowy (o człowieku)
   Martin Luther King was a progressive man. (Martin Luther King był postępowym człowiekiem.)
   Pope Francis is considered to be the most progressive pope. (Papież Franciszek jest uznawany za najbardziej postępowego papieża.)
   link synonim: modern
   zobacz także: liberal
 3. advanced **
  • postępowy, nowoczesny, zaawansowany
   Right now, that is the most advanced piece of technology we have. (W chwili obecnej to jest najbardziej nowoczesna technologia, jaką mamy.)
   The design of their ship is far more advanced than I anticipated. (Konstrukcja ich statku jest o wiele bardziej postępowa, niż oczekiwałem.)
 4. enlightened
  • światły, oświecony, postępowy, mądry
   She doesn't think we live in an enlightened society. (Ona nie uważa, abyśmy żyli w postępowym społeczeństwie.)
   The master taught me how to become enlightened. (Mistrz nauczył mnie jak zostać oświeconym.)