"zaawansowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaawansowany" po polsku

zaawansowany

przymiotnik
 1. advanced **
  • zaawansowany, dla zaawansowanych (np. o książce, kursie)
   This is an advanced course of English. (To jest kurs angielskiego dla zaawansowanych.)
   I am an advanced Spanish learner. (Jestem zaawansowanym uczniem języka hiszpańskiego.)
  • postępowy, nowoczesny, zaawansowany
   Right now, that is the most advanced piece of technology we have. (W chwili obecnej to jest najbardziej nowoczesna technologia, jaką mamy.)
   The design of their ship is far more advanced than I anticipated. (Konstrukcja ich statku jest o wiele bardziej postępowa, niż oczekiwałem.)
  • zaawansowany (o chorobie)
   He's a patient in an advanced stage of cancer. (On jest pacjentem w zaawansowanym stadium raka.)
   The advanced stage of the illness is incurable. (Zaawansowany stopień tej choroby jest niewyleczalny.)
 2. sophisticated **
  • wyrafinowany, wyszukany, zaawansowany (np. oprogramowanie)
   designed in a complicated way, advanced and clever
   The house is protected by a sophisticated alarm system. (Dom jest chroniony przez wyrafinowany system alarmowy.)
   Such sophisticated technology wasn't developed overnight. (Taka wyszukana technologia nie została wynaleziona przez noc.)

powered by  eTutor logo