Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"intermediate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "intermediate" po angielsku

intermediate *

rzeczownik
 1. mediator (osoba pośrednicząca w sporze, mająca na celu pogodzenie stron)
  The negotiations will continue as soon as we find an intermediate. (Negocjacje zostaną wznowione, jak tylko znajdziemy mediatora.)
 2. samochód średniej klasy  AmE
  He was always content with driving an intermediate. (On był zawsze zadowolony z jazdy samochodem średniej klasy.)
 3. produkt pośredni
  Here we can compare an intermediate with a finished product. (Tutaj możemy porównać produkt pośredni z produktem końcowym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. pośredni (np. forma, etap, krok)
  The intermediate stage will help familiarize the test subjects with their environment. (Etap pośredni pomoże obiektom testowym zaznajomić się z ich otoczeniem.)
  This is an intermediate form of our project, as we are still introducing amendments. (To pośrednia forma naszego projektu, gdyż nadal wprowadzamy poprawki.)
 2. dla średnio zaawansowanych (np. podręcznik, kurs)
  These new jobs will require workers with high and intermediate level skills. (Nowe miejsca pracy będą czekały na pracowników o wysokim i średnim poziomie kwalifikacji.)
 3. średnioterminowy (np. kredyt)
 4. średnio zaawansowany

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "intermediate"

rzeczownik
przymiotnik
przysłówek
inne
kolokacje