Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"intermediate station" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stacja pośrednia
  1. intermediate przymiotnik + station rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Several smaller intermediate stations were abandoned in the second half of the 20th century.