KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"wysoki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wysoki" po polsku

wysoki

The high building appears to record high temperature'
przymiotnik
 1. high *****
  • wysoki
   How high is that building? (Jak wysoki jest ten budynek?)
   The gate is two metres high. (Brama ma dwa metry wysokości.)
   Rysy is the highest mountain in Poland. (Rysy to najwyższa góra w Polsce.)
   Słowo "high" w znaczeniu "wysoki" odnosi się zwykle do rzeczy nieożywionych. W odniesieniu do ludzi, zwierząt, wysokich i smukłych budynków, drzew, kominów fabrycznych oraz drabin używamy zwykle słowa "tall".
   link synonim: tall
  • wysoki (duży, np. temperatura)
   The child has a high fever. (Dziecko ma wysoką gorączkę.)
   The temperature outside is quite high. (Temperatura na zewnątrz jest całkiem wysoka.)
  • wysoki (dobry)
   We sell only high quality products. (Sprzedajemy tylko produkty wysokiej jakości.)
   His services are of high quality. (Jego usługi odznaczają się wysoką jakością.)
  • wysoki (pozycja)
   His high position in the company gives him a lot opportunities. (Jego wysoka pozycja w firmie daje mu wiele możliwości.)
   Despite gaining a high position in the company, he committed suicide. (Pomimo osiągnięcia wysokiej pozycji w firmie, popełnił samobójstwo.)
  • wielki, wysoki (zaawansowany)
   She plays the piano at a high level. (Ona gra na pianinie na wysokim poziomie.)
  • wysoki (dźwięk)
   She can sing very high notes. (Ona potrafi zaśpiewać bardzo wysokie dźwięki.)
   What is the highest note a human can hear? (Jaki jest najwyższy dźwięk słyszalny przez człowieka?)
  • wysoki (poziom rzeki)
   The high level of the Vistula River is caused by the melting snow. (Przyczyną wysokiego poziomu Wisły jest topniejący śnieg.)
   I hope the high level of the river will not get worse. (Mam nadzieję, że wysoki poziom rzeki nie pogorszy się.)
 2. tall ***
  • wysoki, wyższy niż przeciętnie (np. o człowieku, zwierzęciu, drzewie, budynku)
   I'm 191 cm tall. (Mam 191 cm wzrostu.)
   She is taller than me. (Ona jest wyższa ode mnie.)
   He is the tallest man I've ever seen. (On jest najwyższym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek widziałem.)
   Sue is our tallest daughter. (Sue jest naszą najwyższą córką.)
   link synonim: high
   przeciwieństwo: short
 3. elevated *
  • wysoki (o pozycji, statusie)
 4. premium *
  • wysoki (np. jakość, czynsz)
 5. soaring
  • wysoki, strzelisty (np. budynek)
   He saw a soaring tower in the distance. (On zobaczył strzelistą wieżę w oddali.)
 6. towering
 7. hefty *
  • wysoki, duży (o cenie, rachunku, grzywnie)
   The hefty price scared me away. (Wysoka cena mnie odstraszyła.)
   They could face hefty fines. (Oni mogą zmagać się z wysokimi karami pieniężnymi.)
 8. high-level *
  • wysoki (np. odporność)
 9. high-pitched
  • wysoki (o dźwięku)
 10. exalted
 11. stiff **
  • wysoki (o cenie, podatku)
   The price was too stiff so I didn't buy that car. (Cena była zbyt wysoka, więc nie kupiłem tego samochodu.)
 12. stringy
 13. lofty   literary
rzeczownik
 1. fjeld

Powiązane zwroty — "wysoki"

przysłówek
szczególnie (np. wysoki, mocny) = especially , esp. (skrót)
wysoko = high +2 znaczenia
wysoce = highly +1 znaczenie
rzeczownik
przymiotnik
czasownik
phrasal verb
wykrzyknik

powered by  eTutor logo