BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"tolerancyjny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tolerancyjny" po polsku

tolerancyjny

przymiotnik
 1. liberal *** , lib. (skrót)
  • tolerancyjny, postępowy
   He won't criticise your tattoo, he's very liberal. (On nie będzie krytykował twojego tatuażu, jest bardzo postępowy.)
   Her attitude towards marriage is liberal. (Jej stosunek do małżeństwa jest bardzo postępowy.)
   przeciwieństwo: intolerant
   zobacz także: progressive, broadminded
 2. tolerant  
  You should try to be more tolerant. (Powinieneś postarać się być bardziej tolerancyjny.)
  She's hardly tolerant at the best of times. (Ona jest ledwo tolerancyjna w najlepszym przypadku.)
  He was tolerant of everything. (On był tolerancyjny wobec wszystkiego.)
 3. broadminded , broad-minded
 4. tolerative
 5. large-minded
 6. latitudinarian
 7. broadgauge , także: broad-gage    AmE

powered by  eTutor logo