"tolerować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tolerować coś" po polsku

czasownik
 1. stomach ***
  • tolerować, trawić, znosić
   I can't stomach Jane. She's such a liar. (Nie mogę znieść Jane. Ona jest taką kłamczuchą.)
   "Why can't you stomach Jake?" "Because he's smoking all the time." ("Dlaczego nie tolerujesz Jake'a?" "Bo on cały czas pali.")
 2. tolerate **
  • tolerować [TRANSITIVE]
   As I stated above, this type of behaviour will not be tolerated. (Jak już wspomniałem, tego typu zachowanie nie będzie tolerowane.)
  • tolerować (np. leki, określoną dietę) [TRANSITIVE]
   I don't tolerate lactose. (Nie toleruję laktozy.)
   My organism doesn't tolerate high temperatures. (Mój organizm nie toleruje wysokich temperatur.)
 3. stand *****
  • tolerować, akceptować [TRANSITIVE]
   I can't stand his rude tone! (Nie mogę zaakceptować jego niegrzecznego tonu!)
   I barely stand this person in my house. (Ledwie toleruję tę osobę w moim domu.)
 4. endure **
  • znosić, tolerować (np. czyjeś zachowanie, wzrok) [TRANSITIVE]
   I'm enduring his behaviour just because he is your boyfriend. (Toleruję jego zachowanie tylko dlatego, że jest twoim chłopakiem.)
   link synonim: abide
 5. abide *
 6. countenance
 7. suffer ****
 8. abear old use , także: abeer
phrasal verb
 1. put up with
 1. can't bear something , can't stomach something
 2. be intolerant of something
idiom
 1. hold no brief for something  

Powiązane zwroty — "tolerować coś"

rzeczownik
przymiotnik
tolerancyjny = liberal , lib. (skrót) +6 znaczeń
przysłówek
tolerancyjnie = liberally +3 znaczenia

powered by  eTutor logo