"trawić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trawić" po polsku

trawić

czasownik
 1. stomach ***
  • tolerować, trawić, znosić
   I can't stomach Jane. She's such a liar. (Nie mogę znieść Jane. Ona jest taką kłamczuchą.)
   "Why can't you stomach Jake?" "Because he's smoking all the time." ("Dlaczego nie tolerujesz Jake'a?" "Bo on cały czas pali.")
  • trawić, jeść
   I can't stomach parsley. I hate its taste. (Nie mogę jeść pietruszki. Nienawidzę jej smaku.)
   My children can't stomach spinach but I love it. (Moje dzieci nie trawią szpinaku, ale ja go kocham.)
   I can't stomach French fries because they're too fatty. (Nie trawię frytek, ponieważ są zbyt tłuste.)
 2. digest *
  • trawić, strawić
   My stomach doesn't digest milk. (Mój żołądek nie trawi mleka.)
   Mushrooms are hard to digest. (Grzyby są ciężkie do strawienia.)
   I can't digest cheese, I'm always sick when I eat it. (Nie potrafię strawić sera, zawsze jestem chory, kiedy go jem.)
 3. gut **
  • doszczętnie zniszczyć, trawić (o ogniu, pożarze)
   My flat was gutted by fire last night. (Zeszłej nocy pożar strawił moje mieszkanie.)
   W tym znaczeniu "gut" jest najczęściej używane w stronie biernej.
 4. consume **
  • zżerać, trawić (np. zazdrość, pożądanie) literary [TRANSITIVE]
   I can see that jealousy is consuming you. (Widzę, że zżera cię zazdrość.)
   Don't let your curiosity consume you. (Nie pozwól, aby zżarła cię ciekawość.)
   The jealousy consumed me. (Zazdrość zżerała mnie.)
  • trawić, wyniszczać (np. budynek, las, choroba) formal [TRANSITIVE]
   A huge fire consumed the forest. (Ogromny pożar strawił las.)
   It is sad how cancer consumed her. (To smutne, jak rak ją wyniszczył.)
   The flood consumed their house. (Powódź wyniszczyła ich dom.)
 5. mordant   old-fashioned [TRANSITIVE]
idiom
 1. be down on somebody
  • nie trawić kogoś, nie znosić kogoś informal
   Don't bring him to my party - I am down on him. (Nie przyprowadzaj go na moją imprezę - nie trawię go.)
   I don't know her well but I am down on her for breaking up with my friend. (Nie znam jej zbyt dobrze, ale nie znoszę jej za to, że zerwała z moim przyjacielem.)
 1. can't bear something , can't stomach something

Powiązane zwroty — "trawić"

rzeczownik
trawa = grass +12 znaczeń
potrawa = dish +3 znaczenia
trawienie = digestion +2 znaczenia
przymiotnik
czasownik
Zobacz także: niestrawionystrawność

powered by  eTutor logo