"digest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "digest" po angielsku

digest

rzeczownik
 1. skrót, streszczenie
  I read the digest at the back cover and I didn't like it. (Przeczytałam skrót na tylnej okładce i mi się nie spodobał.)
 2. przegląd (np. w formie czasopisma)
  I still have not read this month's digest. (Nadal nie przeczytałem przeglądu z tego miesiąca.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

digest *

czasownik
 1. trawić, strawić
  My stomach doesn't digest milk. (Mój żołądek nie trawi mleka.)
  Mushrooms are hard to digest. (Grzyby są ciężkie do strawienia.)
  I can't digest cheese, I'm always sick when I eat it. (Nie potrafię strawić sera, zawsze jestem chory, kiedy go jem.)
 2. pojąć, zrozumieć, przetrawić (np. fakty, informację)
  I couldn't digest all the facts. (Nie potrafiłem pojąć wszystkich faktów.)
  It took some time before I digested the news. (Trochę czasu zajęło, zanim przetrawiłem wiadomości.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.