BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"przegląd" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przegląd" po polsku

przegląd

rzeczownik
 1. review ****
  • przegląd (sił w wojsku) [policzalny]
   There was a need for review in the army. (W wojsku potrzebny był przegląd.)
   We will make a review in 4 hours, so be prepared. (Za 4 godziny dokonamy przeglądu sił, więc bądźcie przygotowani.)
 2. survey ****
  • inspekcja, przegląd  BrE [policzalny]
   The hotel survey may take place on an unexpected day. (Inspekcja hotelu może się odbyć w niespodziewanym dniu.)
   The manager cleaned the restaurant one day before the survey. (Menadżer posprzątał restaurację jeden dzień przed inspekcją.)
 3. overview , *
  • przegląd, ogólny zarys [policzalny]
   a broad view, a summary
   An overview of these national institutions and organisations is available on the website. (Na stronie internetowej dostępny jest przegląd tych krajowych instytucji i organizacji.)
   I will now provide an overview of my plan. (Przedstawię teraz ogólny zarys mojego planu.)
   link synonim: 10000-foot view
 4. overhaul ,
  • przegląd, naprawa, remont kapitalny
   It is about time a general overhaul of public transport was carried out. (Najwyższy czas, aby dokonać kapitalnego remontu transportu publicznego.)
 5. inspection **
 6. preview *
 7. service *****
  • serwisowanie, przegląd [policzalny]
   I paid a lot for the service of my car. (Zapłaciłem bardzo dużo za przegląd mojego samochodu.)
   My car is in the service, so I have to take a bus to work. (Mój samochód jest w przeglądzie, więc muszę do pracy jeździć autobusem.)
 8. digest
  • przegląd (np. w formie czasopisma)
   I still have not read this month's digest. (Nadal nie przeczytałem przeglądu z tego miesiąca.)
 9. servicing
 10. muster *
 11. round-up , także: roundup
 12. prevue
 13. conspectus   oficjalnie
 14. walk-through  
 15. going-over
  • przegląd (sprawdzian poprawności czegoś) potocznie
 16. 10000-foot view

powered by  eTutor logo