Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"przeglądać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeglądać coś" po polsku

przeglądać coś

phrasal verb
 1. look at something *****
  • przeglądać coś, szybko coś czytać (np. gazetę)
   Can I look at your newspaper? (Czy mogę przejrzeć twoją gazetę?)
 2. look something over , look over something **
 3. sort through something
  • przejrzeć coś, przeglądać coś (np. zdjęcia, dokumenty)
   Sort through your magazines, we have to throw some of them out. (Przejrzyj swoje gazety, musimy kilka z nich wyrzucić.)
   She's been sorting through old pictures for hours now. (Ona przegląda stare zdjęcia już od kilku godzin.)
 4. go over something **  
  She was going over the newspaper a minute ago. (Ona przeglądała gazetę minutę temu.)
  Can you go over my application and correct the mistakes? (Możesz przejrzeć moje podanie i poprawić błędy?)
obrazek do "browse" po polsku
czasownik
 1. review ****
  • przeglądać, przemyśliwać [przechodni]
   It's strange, but I needed some time to review his marriage proposal. (To dziwne, ale potrzebowałam trochę czasu, żeby przemyśleć jego oświadczyny.)
   Your offer is very attractive but I have to review it. (Twoja propozycja jest bardzo atrakcyjna, ale muszę ją przemyśleć.)
 2. scan **
  • przeglądać, przeszukiwać (uważnie, ale szybko, np. teren) [przechodni]
   The police scanned the house and never found anything. (Policja przeszukała dom i niczego nie znalazła.)
   Scan the garden, he must be here. (Przeszukajcie ogród, on musi tu być.)
   The cop scanned my pockets but he didn't find anything. (Policjant przeszukał mi kieszenie, ale nic nie znalazł.)
 3. browse
  • przeglądać, kartkować (np. książkę, magazyn), wertować
   I like to browse through a book before reading it. (Lubię przeglądnąć książkę, zanim zacznę ją czytać.)
  • przeglądać (np. towar w sklepie), rozglądać się (po sklepie)
   "May I help you?" "Thank you, I'm just browsing." ("Czy mogę w czymś pomóc?" "Dziękuję, tylko się rozglądam.")
   She browsed a while, then picked up a pair of shoes. (Ona rozejrzała się chwilę, po czym podniosła parę butów.)
  • przejrzeć, przeglądać, przeszukiwać (np. pliki w komputerze, strony internetowe)
 4. preview *
 5. peruse
 6. overlook , **
  • sprawdzać, przeglądać
   I overlooked my student's papers and they all look good. (Sprawdziłem prace moich uczniów i wszystkie wyglądają dobrze.)
   You must overlook today's papers! (Musisz sprawdzić dzisiejsze gazety!)
phrasal verb
 1. look through *
  • przeglądać, przenikać wzrokiem
   I looked through the documents and I found out who is guilty. (Przejrzałem dokumenty i odkryłem, kto jest winny.)
   I will look through your brochures, I promise. (Przejrzę twoje broszury, obiecuję.)
 2. look across
 3. dip into something
  • przeglądać (książkę, magazyn)
   I was dipping into magazines while waiting for my appointment. (Przeglądałam czasopisma, czekając na wizytę.)
 4. page through