"przekartkować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekartkować" po polsku

phrasal verb
 1. flip through something
 2. leaf through something
 3. thumb through something  
  I thumbed through my notes to find his phone number. (Przekartkowałem moje notatki, żeby znaleźć jego numer telefonu.)
  Did you at least thumb through this book like I asked? (Czy przynajmniej przekartkowałeś tę książkę, jak prosiłem?)
 4. flick through something
czasownik
 1. have a flick through something

przekartkować

phrasal verb
 1. flip through
  • przerzucić, przekartkować (książkę, gazetę)
   I was anxiously flipping through the magazine. (Z niecierpliwością kartkowałam gazetę.)
 2. page through
czasownik
 1. shuffle through
czasownik
 1. thumb **
 2. browse

Powiązane zwroty — "przekartkować"

rzeczownik
przymiotnik

"przekartkować" — Słownik kolokacji angielskich

flip through kolokacja
 1. flip czasownik + through przyimek = przerzucić, przekartkować (książkę, gazetę)
  Bardzo silna kolokacja

  So they did, taking one book out at a time to flip through them.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo