"studiować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "studiować" po polsku

studiować

obrazek do "study" po polsku
czasownik
 1. study *****
  • studiować (np. na uniwersytecie)
   She studies law. (Ona studiuje prawo.)
   I've always wanted to study biology. (Zawsze chciałem studiować biologię.)
 2. read *****   British English [przechodni/nieprzechodni]
  I read English at university. (Studiuję angielski na uniwersytecie.)
  Mary reads biology. (Mary studiuje biologię.)
 3. do *****
 4. pore *
 5. peruse
czasownik
 1. consider *****
 1. take a degree in something

powered by  eTutor logo