"study abroad" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "study abroad" po angielsku

"study abroad" — Słownik kolokacji angielskich

study abroad kolokacja
  1. study czasownik + abroad przysłówek = studiować za granicą, uczyć się za granicą
    Bardzo silna kolokacja

    Some students from past years have gone on to study abroad.

powered by  eTutor logo