"studiować za granicą" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "studiować za granicą" po polsku

"studiować za granicą" — Słownik kolokacji angielskich

study abroad kolokacja
  1. study czasownik + abroad przysłówek = studiować za granicą, uczyć się za granicą
    Bardzo silna kolokacja

    Some students from past years have gone on to study abroad.

studied abroad kolokacja
Popularniejsza odmiana: study abroad
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): studiować za granicą
  1. study czasownik + abroad przysłówek
    Luźna kolokacja

    Some students from past years have gone on to study abroad.

powered by  eTutor logo