BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"studia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "studia" po polsku

studia

rzeczownik
 1. studies *****   [PLURAL]
  zobacz także: study
 2. school ***** , także: skool informal
  • studia (czas nauki na uniwersytecie) American English [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   School was the best time of my life. (Studia były najlepszym czasem mojego życia.)
   I have some great memories from school. (Mam kilka świetnych wspomnień ze studiów.)
 3. work , *****
  • studia, badania [UNCOUNTABLE]
   The work shows that this disease is completely curable. (Badania pokazują, że ta choroba jest całkowicie uleczalna.)
   Their work will focus on human brain. (Ich badania skupią się na ludzkim mózgu.)
rzeczownik
 1. studio ***
  • studio (np. telewizyjne lub radiowe) [COUNTABLE]
   The artist has been working on his latest album in the studio for three months. (Artysta pracuje w studiu nad swoim najnowszym albumem już od trzech miesięcy.)
   She visited television studios in London last month. (Ona zwiedziła studia telewizyjne w Londynie w zeszłym miesiącu.)
   He should be in the studio at 4 pm. (On powinien być w studiu o 4 po południu.)
 2. broadcasting studio
How to Study Better and Good
rzeczownik
 1. study *****
  • badanie, opracowanie, studium [COUNTABLE]
   Studies show that adults need a minimum of six hours sleep. (Badania pokazują, że dorośli potrzebują minimum sześć godzin snu.)
   His recent study of literature is very interesting and innovative. (Jego ostatnie badanie literatury jest bardzo ciekawe i innowacyjne.)
  • studium (rodzaj pobieranej nauki)
   zobacz także: studies
 2. scholarship **
  • studium (szczegółowa rozprawa na jakiś temat)
   Certainly in his scholarship he had never come up with any such thing. (On z pewnością nie wpadł na nic z tych rzeczy w swoim studium.)
 3. endgame study

Powiązane zwroty — "studia"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
inne
przymiotnik

podobne do "studia" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "studia" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo