Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"wolne miejsce" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wolne miejsce" po polsku

wolne miejsce

rzeczownik
 1. space *****
  • wolne miejsce, wolna przestrzeń (np. na biurku) [UNCOUNTABLE]
   I just haven't got the space for that. (Po prostu nie mam na to miejsca.)
   There is a lot of space in my apartment. (W moim mieszkaniu jest wiele wolnej przestrzeni.)
   She doesn't know how to make use of the space in her flat. (Ona nie wie, jak wykorzystać wolną przestrzeń w swoim mieszkaniu.)
  • wolne miejsce (np. na formularzu do wypełnienia) [UNCOUNTABLE]
   Fill all of the empty spaces, please. (Proszę wypełnić wszystkie wolne miejsca.)
   There wasn't enough space, so I asked for another form. (Nie było wystarczająco dużo wolnego miejsca, więc poprosiłem o kolejny formularz.)
 2. vacancy
  • wolne miejsce (np. na studia)
 3. open seat
 4. open slot  

"wolne miejsce" — Słownik kolokacji angielskich

open seat kolokacja
 1. open przymiotnik + seat rzeczownik = wolne miejsce, posada, stołek, stanowisko
  Bardzo silna kolokacja

  The open seats present another happy picture for the Republicans.

  Podobne kolokacje:
empty seat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolne miejsce
 1. empty przymiotnik + seat rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  He sat on his wife's right but with an empty seat between them.

  Podobne kolokacje:
vacant seat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolne miejsce
 1. vacant przymiotnik + seat rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  She wanted to look away, but her eyes seemed drawn to the vacant seat.

  Podobne kolokacje:
empty place kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolne miejsce
 1. empty przymiotnik + place rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  He did not want to be left alone and lost in the empty places again.

  Podobne kolokacje:
available seat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolne miejsce
 1. available przymiotnik + seat rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  He called American and was told there were no seats available at that price.

  Podobne kolokacje:
available site kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolne miejsce
 1. available przymiotnik + site rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  There is camping, with a small number of sites available.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo