"available option" — Słownik kolokacji angielskich

available option kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostępna możliwość
  1. available przymiotnik + option rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Union officials said members had at least two other options available.

powered by  eTutor logo