"available resource" — Słownik kolokacji angielskich

available resource kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostępny zasób
  1. available przymiotnik + resource rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But you have to look at the resources available and the history.

powered by  eTutor logo